Sistemes operatius "alliberadors"

Sistemes operatius "alliberadors"

Als membres de la meua generació (i de les posteriors, és clar)  ens han ensenyat de ben menuts a usar ordinadors. Encara recorde aquell Windows 3.11 amb el que vaig donar les meues primeres passes al món de la informàtica. Malauradament, durant molts anys, aprendre...
WordPress. Blog o CMS multiusos?

WordPress. Blog o CMS multiusos?

Des de les primeres webs estàtiques en HTML ha passat molt de temps, si més no, en magnituds tecnològiques. A partir del sorgiment dels primers blogs es varen començar a popularitzar els web amb CMS  (inicials en anglès de Content Management System). Els avantatges...

Pin It on Pinterest