ERPnext, el WordPress dels ERP?

ERPnext, el WordPress dels ERP?

ERP són les segles en anglès de Enterprise Resource Planning (Planificador de Recursos Empresarials). Qualsevol que haja posat les seues mans a sobre d’un ERP sap que no són precisament eines senzilles, ni de configurar ni de usar. Dins de l’univers del...
WordPress. Blog o CMS multiusos?

WordPress. Blog o CMS multiusos?

Des de les primeres webs estàtiques en HTML ha passat molt de temps, si més no, en magnituds tecnològiques. A partir del sorgiment dels primers blogs es varen començar a popularitzar els web amb CMS  (inicials en anglès de Content Management System). Els avantatges...
Mesura la teva petjada ecològica

Mesura la teva petjada ecològica

Hi ha moltes definicions de petjada ecològica. Aquesta és una que m’ha agradat i ha estat elaborada per la Comunitat Foral de Navarra i arreplegada a la Viquipèdia: La petjada ecològica o empremta ecològica és un concepte que sintetitza l’impacte de...
El hosting ecològic: tecnologia i sosteniblitat

El hosting ecològic: tecnologia i sosteniblitat

Els avenços tecnològics es produeixen a un ritme de vertigen. És responsabilitat d’empreses i consumidors fer un ús responsable d’aquesta tecnologia. Segons les darreres estadístiques, al món existeixen vora 620 milions de llocs web. Això implica un gran...

Pin It on Pinterest