Tecnologia responsable

el blog de Nexe

I Trobada Estatal de l’Economia del Bé Comú

Aquests cap de setmana ha tingut lloc a Madrid la I Trobada Estatal de l'Economia del Bé Comú. Un primer pas per a posar en comú totes aquelles experiències que des de diferents municipis estan fent en favor d'una economia més justa i equitativa. Podeu trobar més...

Sistemes operatius "alliberadors"

Als membres de la meua generació (i de les posteriors, és clar)  ens han ensenyat de ben menuts a usar ordinadors. Encara recorde aquell Windows 3.11 amb el que vaig donar les meues primeres passes al món de la informàtica. Malauradament, durant molts anys, aprendre...

WordPress. Blog o CMS multiusos?

Des de les primeres webs estàtiques en HTML ha passat molt de temps, si més no, en magnituds tecnològiques. A partir del sorgiment dels primers blogs es varen començar a popularitzar els web amb CMS  (inicials en anglès de Content Management System). Els avantatges...

Mesura la teva petjada ecològica

Hi ha moltes definicions de petjada ecològica. Aquesta és una que m'ha agradat i ha estat elaborada per la Comunitat Foral de Navarra i arreplegada a la Viquipèdia: La petjada ecològica o empremta ecològica és un concepte que sintetitza l'impacte de l'activitat humana...

Fairphone, un smartphone responsable

Malauradament no han sigut poques les ocasions en les que han sortit a la palestra les penoses condicions de treball que viuen empleats d'empreses subcontractades per les grans multinacionals, generalment en paisos en vies de desenvolupament. Aquest va ser una de les...

El hosting ecològic: tecnologia i sosteniblitat

Els avenços tecnològics es produeixen a un ritme de vertigen. És responsabilitat d'empreses i consumidors fer un ús responsable d'aquesta tecnologia. Segons les darreres estadístiques, al món existeixen vora 620 milions de llocs web. Això implica un gran número de...

Pin It on Pinterest