Internet

Pàgines web i altres coses relacionades amb la xarxa de xarxes

WordPress. Blog o CMS multiusos?

Des de les primeres webs estàtiques en HTML ha passat molt de temps, si més no, en magnituds tecnològiques. A partir del sorgiment dels primers blogs es varen començar a popularitzar els web amb CMS  (inicials en anglès de Content Management System). Els avantatges...

Mesura la teva petjada ecològica

Hi ha moltes definicions de petjada ecològica. Aquesta és una que m'ha agradat i ha estat elaborada per la Comunitat Foral de Navarra i arreplegada a la Viquipèdia: La petjada ecològica o empremta ecològica és un concepte que sintetitza l'impacte de l'activitat humana...

El hosting ecològic: tecnologia i sosteniblitat

Els avenços tecnològics es produeixen a un ritme de vertigen. És responsabilitat d'empreses i consumidors fer un ús responsable d'aquesta tecnologia. Segons les darreres estadístiques, al món existeixen vora 620 milions de llocs web. Això implica un gran número de...

Pin It on Pinterest