L’escriptor i periodista Vicenç Villatoro, al seu darrer llibre Un home que se’n va, explica entre d’altres coses, l’intent d’autogestió local en el que va participar el seu avi Vicente Villatoro al seu poble de Córdoba, Castro del Río. Amb la denominació de el tó pa tó (tot per a tots), el sistema considerava com a un dels principis bàsics l’eliminació dels diners, segons ells “l’arrel de les desgràcies”.   Malgrat els intents, el tó pa tó, es va veure obligat a fer servir vals, els que van funcionar en la pràctica com a diners, i va implicar la ruïna de Vicente Villatoro, el botiguer local i responsable d’abastos del Comitè. Els habitants de Castro del Río, no van trobar el mètode per eliminar les misèries associades a l’ús (o abús, més bé) dels diners. Era realment complicat, partint de la premissa que aquests són una finalitat en sí mateix (i una no gens bona) i no un mitjà per facilitar la gestió d’uns recursos limitats. És esta última valoració, el punt de partida que fan servir les entitats financeres ètiques. Trencant amb una perspectiva imperant tant pels qui (com a Castro del Río) tenen la sana intenció de fer a un món millor, com pels qui en tenen interès per fer el seu món millor. Així, les entitats financeres que apliquen l’ètica en la seua gestió valoren els diners com un recurs d’utilitat social, que ha de servir per millorar la qualitat de vida dels seus usuaris. I per garantir-ho, marquen clarament criteris social i mediambientals que s’han de complir a l’hora de treballar amb ells. Però allò que sobretot els fa diferents, diríem que millors, és incorporar principis ètics en totes les decisions al respecte del seu ús. Tal i com indica l’associació Finances ètiques i solidàries (FETS) “El finançament ètic incorpora l’ètica en el conjunt del procés del finançament”, les entitats tenen un doble objectiu, o un objectiu afegit. Al conegut de “ser viable econòmicament: obtenir beneficis” sempre cal afegir, perquè és el principal, “finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu”. Iniciem hui una series d’articles d’anàlisis, cas per cas, de totes les entitats financeres que formen part d’aquest moviment, de la seua història, funcionament i valors.

Pin It on Pinterest

Share This