Hi ha moltes definicions de petjada ecològica. Aquesta és una que m’ha agradat i ha estat elaborada per la Comunitat Foral de Navarra i arreplegada a la Viquipèdia:
La petjada ecològica o empremta ecològica és un concepte que sintetitza l’impacte de l’activitat humana sobre el medi mitjançant un valor de superfície, expressant les hectàrees de terreny que és necessari cultivar per proveir-nos d’aliments, per tenir un habitatge, per escalfar-nos, per desplaçar-nos a treballar o estudiar, per anar de vacances, per consumir tot tipus de productes, etc. El seu objectiu fonamental consisteix a avaluar l’impacte sobre el planeta d’un determinat mode de vida i, consegüentment, del seu grau de sostenibilitat.
3d little people in front of a calculatorUna curiosa iniciativa desenvolupada per la web greenergadgets.org, és la calculadora de petjada ecològica. Aquesta aplicació agafa com a referència el consum mitjà d’un família americana i et diu en quin percentatge estàs respecte a aquest consum. No expressa, per tant, el valor de la nostra petjada en termes de superfície, però si ens dóna una idea de quin és el nostre nivell de consum. Existeixen altres iniciatives semblants com ara la de reducetuhulla.org, la  de l’Ajuntament de Barcelona, o el de la Generalitat de Catalunya. No ve gens malamanent aturar-nos de tant en tant i reflexionar sobre el consum energètic que que estem realitzant a les nostres llars i sobre quina és la millor manera de reduir-lo o de fer-lo més eficient. El planeta ho agrairà i la nostra butxaca, també. I vosaltres, coneixeu la vostra petjada?

Pin It on Pinterest

Share This